DINSDAG WEER BIJEENKOMST FEYENOORD SUPPORTERS PLATFORM

Op dinsdag 28 februari aanstaande is de tweede bijeenkomst van het Feyenoord Supporters Platform (FSP) van dit seizoen. Tijdens dit inspraakorgaan van Feyenoord en de Feyenoord Supportersvereniging kunnen supporters met leden van de directie en het management van Feyenoord in discussie gaan over tal van onderwerpen.

Veel zaken zijn uiteraard reeds voorbereid en besproken in de zogenaamde Adviesgroepen die aan het FSP zijn gekoppeld. De voorzitters van deze Adviesgroepen geven op de avond tekst en uitleg van hetgeen zij in de voorbije weken met elkaar en met Feyenoord besproken hebben. De avond zal voor het eerst worden geleid door Leo Verbeek, seizoenkaarthouder in vak T. Door hem aan te stellen als gespreksleider heeft Feyenoord voldaan aan de wens van supporters om de bijeenkomsten door een onafhankelijke voorzitter te laten leiden.

De agenda van de bijeenkomst:

1. 19.30 | Opening door Leo Verbeek
2. Terugblik vorige bijeenkomst
3. Mededelingen en voortgang adviesgroepen
a. Feyenoord 100 jaar
b. Jongerenbeleid
c. Thuiswedstrijden
d. Marketing en Communicatie
e. (Sfeer)Activiteiten
f. Uitwedstrijden
g. Technische Zaken
4. Eventueel: overige punten
5. Rondvraag/Slotdiscussie
6. 22.00 | Einde bijeenkomst

Namens Feyenoord zullen aanwezig zijn:
Chris Woerts (Commercial Director)
Onno Jacobs (Director Finance and Operations)
Ton Strooband (Coordinator Supporterszaken)
Bernard Gerritsma (Safety and Security Officer)

De bijeenkomst is voor elke supporter vrij toegankelijk. Heb je belangstelling? Meld dit dan even via fsp@feyenoord.nl

 

Feyenoord Business CLub
INLOG VOOR ONZE LEDEN
WILT U OOK LID WORDEN?
×