FEYENOORD TEGENSTANDER VAN PASFOTOREGISTRATIE

Feyenoord is tegenstander van de mogelijke invoering van een pasfotoregistratie voor haar seizoenkaarthouders. De club ziet niet in wat de toegevoegde waarde is van een dergelijke regeling, aangezien er in Nederland al een identificatieplicht geldt. Daarnaast verwacht de club dat de invoering van een dergelijke maatregel de verkoop van seizoenkaarten negatief zal beïnvloeden.

Het landelijk invoeren van een pasfotoregistratie voor seizoenkaarthouders is één van de mogelijke maatregelen die de overheid van de KNVB en clubs zal eisen, alvorens toestemming te verlenen aan het voornemen om in de komende jaren door te gaan met een nieuwe competitieopzet met play-offs. Voor Feyenoord staat allerminst vast dat de proef met de play-offs ook na het lopende seizoen moet worden voortgezet. Zeker niet wanneer Nederland in de komende jaren meer Champions League plaatsen te verdelen heeft. Bovendien acht Feyenoord de invoering van de pasfotoregistratie een overbodige maatregel, die supporters die van goede wil zijn onevenredig veel overlast bezorgt. Daarnaast is de clubleiding van mening dat veiligheidsmaatregelen los dienen te staat van een competitiemodel. De clubleiding van Feyenoord is tevens bezorgd over andere maatregelen die haar supporters mogelijk kunnen treffen. Een voorbeeld daarvan is het oneigenlijk opleggen van combiregelingen bij uitwedstrijden. Feyenoord supporters gedragen zich al jarenlang uitstekend bij uitwedstrijden, maar desalniettemin wordt de aanhang in veel gemeenten nog altijd beschouwd als een risicogroep. Dat is volgens Feyenoord een beeld dat ver achterhaald is. Feyenoord is overigens te allen tijde bereid om mee te denken en te werken aan andere onderzoeken en maatregelen die de veiligheid in en rond stadions kunnen bevorderen.
Feyenoord Business CLub
INLOG VOOR ONZE LEDEN
WILT U OOK LID WORDEN?
×