BEROEP SALOMON KALOU GEGROND VERKLAARD

De rechtbank te Rotterdam heeft vandaag het beroep van Salomon Kalou gegrond verklaard. De rechtbank is van mening dat de minister de weigering op onjuiste argumenten heeft gebaseerd. Dit betekent dat de beslissing van Minister Verdonk van 29 september 2005 is vernietigd en dat zij binnen zes weken een nieuwe beslissing moet nemen over het verzoek tot versnelde naturalisatie.<BR>

De rechtbank bevestigt dat Salomon Kalou niet aan de voorwaarden voor naturalisatie hoeft te voldoen. Het gaat dan om de 5 jaarstermijn, en de eis voldoende ingeburgerd te zijn. De beslissing van de Minister is dan ook onvoldoende gemotiveerd, en bovendien onvoldoende zorgvuldig voorbereid. Twee punten springen er uit. Er is geen sprake van strenger beleid sinds 1 april 2003. Het tweede punt is het inburgeringsvereiste. Volgens de Burgemeester van Rotterdam en de IND is Salomon Kalou voldoende ingeburgerd en spreekt hij voldoende Nederlands. Het belangrijkste argument van de Minister valt daarmee weg.

Hoewel een positieve uitspraak al werd verwacht, zijn Salomon Kalou, Feyenoord en de KNVB toch verheugd over de beslissing van de rechtbank. Zij gaan ervan uit dat er nu op korte termijn groen licht wordt gegeven voor de afgifte van een Nederlands paspoort aan Salomon Kalou. De Minister moet binnen 6 weken een nieuw besluit nemen.

Mocht de Minister het niet eens zijn met de uitspraak van de rechtbank, dan kan ze in principe nog twee dingen doen. Hoewel de advocaat van Kalou geen enkele juridische grond ziet voor verder verzet, kan de Minister ofwel hoger beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, ofwel het verzoek nogmaals afwijzen, ditmaal op andere gronden. Gezien de uitspraak van de rechtbank, alsmede de vele adviezen die de Minister in deze zaak heeft ontvangen, zijn de kansen van verder verzet echter zeer gering. Salomon Kalou acht het dan ook niet goed voorstelbaar dat de Minister de uitspraak van de rechtbank niet zal volgen. Mocht de Minister onverhoopt toch één van de twee genoemde middelen kiezen, dan is Salomon Kalou vastbesloten de nodige stappen te ondernemen om deze zaak op de kortst mogelijke termijn definitief af te ronden.

Bondscoach Marco van Basten toonde zich verheugd over de uitspraak: 'Ik ben blij voor Salomon dat hij zijn wens om voor het Nederlands elftal te spelen nog steeds in vervulling kan laten gaan. Ik hoop dat ik hem begin maart, wanneer we de eerstvolgende oefeninterland spelen, al bij de groep kan hebben. Dan kan ook Salomon zich optimaal voorbereiden op het WK. Maar zover is het nog niet, eerst is het nu wachten op het vervolg.'

Feyenoord Business CLub
INLOG VOOR ONZE LEDEN
WILT U OOK LID WORDEN?
×