FEYENOORD WIL NADERE DEFINITIE ‘VOETBALGERELATEERD GEWELD’

In vervolg op de besprekingen die Feyenoord heeft gevoerd met Ajax, de KNVB en de burgemeesters van Amsterdam en Rotterdam, zal Feyenoord op korte termijn nogmaals met betrokken partijen in overleg treden om het begrip ‘voetbalgerelateerd geweld’ nader te definiëren. De club wil niets aan het toeval overlaten ten aanzien van de beoordeling van mogelijk geweld rond voetbalwedstrijden in het algemeen en bij confrontaties tussen Ajax en Feyenoord in het bijzonder.

Tussen clubs en gemeenten is de afspraak gemaakt dat wanneer zich bij een volgende wedstrijd ernstige ongeregeldheden voordoen er in de komende vijf seizoenen geen bezoekende supporters worden toegelaten.

Wat Feyenoord betreft wordt daarbij het nadrukkelijke voorbehoud gemaakt dat de ongeregeldheden moet zijn veroorzaakt door supporters van de club en niet door relatieve buitenstaanders. Voorkomen dient te worden dat supporters het slachtoffer worden van zaken waaraan ze zelf part noch deel hebben.
Bovendien zal – alvorens tot een dergelijk zware maatregel wordt overgegaan – moeten blijken dat de ongeregeldheden niet zijn ontstaan doordat de maatregelen van overheidszijde te kort schoten.

Feyenoord Business CLub
INLOG VOOR ONZE LEDEN
WILT U OOK LID WORDEN?
×