ALGEMEEN DAGBLAD RECTIFICEERT BERICHTGEVING KUYT/KALOU

Het Algemeen Dagblad heeft donderdagochtend op de voorpagina haar eerdere berichtgeving over de verkoop van Dirk Kuyt en Salomon Kalou gerectificeerd. Feyenoord sommeerde het Algemeen Dagblad dat maandag reeds te doen. Het AD is uiteindelijk vrijwillig tot rectificatie overgegaan. Feyenoord heeft de kort geding-procedure die in gang was gezet, ingetrokken. Feyenoord rekent erop dat hiermee de zaak is afgedaan.

De volledige tekst zoals die vanochtend op de voorpagina van het AD verscheen:

Rectificatie Feyenoord

In deze krant hebben wij op 6 en 8 augustus 2005 gepubliceerd, dat Feyenoord de spelers Salomon Kalou en Dirk Kuyt, of de transferrechten van die spelers, achter hun rug om zou hebben verkocht aan een investeringsmaatschappij. Tevens hebben wij gepubliceerd dat dit zou zijn vastgelegd in een document dat zou zijn voorzien van de handtekening van een gevolmachtigd lid van de Raad van Commissarissen van Feyenoord.

Alvorens tot publicatie over te gaan hebben wij onvoldoende zorgvuldigheid betracht door het betreffende document niet voor commentaar aan Feyenoord voor te leggen. Inmiddels heeft Feyenoord onderzoek uit laten voeren waaruit is gebleken dat het document niet is ondertekend door een van de leden van de directie of Raad van Commissarissen van Feyenoord. Het is dus niet juist, dat er een transferdocument is, waaruit blijkt dat Feyenoord Salomon Kalou en Dirk Kuyt, of de transferrechten van die spelers, heeft verkocht aan een investeringsmaatschappij. Wij betreuren deze gang van zaken, met name jegens de spelers Salomon Kalou en Dirk Kuyt en jegens Commissaris Willem Scholten.

De Hoofdredactie

 

Feyenoord Business CLub
INLOG VOOR ONZE LEDEN
WILT U OOK LID WORDEN?
×