TALENTENDAGEN OPNIEUW DRUK BEZOCHT

Vele honderden voetballertjes waren maandag en dinsdag op Varkenoord te vinden om tijdens de jaarlijkse talentendagen van Feyenoord hun kunsten te vertonen. Het enthousiasme was zoals ieder jaar enorm, toch is een toekomst in het Feyenoordshirt slechts voor weinigen echt weggelegd. Volgens hoofd jeugdopleidingen Albert Stuivenberg is dat niet heel erg, want deze dagen zijn er ook om een heel andere reden: ‘de kinderen hebben er plezier in dat ze een keer bij Feyenoord mogen voetballen.’

Ruim 700 kinderen bevolkten, verspreid over twee dagen, het jeugdcomplex van Feyenoord. Weer een enorm aantal, wat aangeeft hoe zeer dit evenement leeft. ‘Deze talentendagen zijn vanwege twee zaken belangrijk’, verklaart Stuivenberg. ‘Allereerst kunnen wij talentjes scouten die we anders niet zouden zien, omdat ze bijvoorbeeld in lagere teams uitkomen. En ten tweede is dit een belangrijk stukje p.r. naar de achterban toe. Ik vind dat de mensen er recht op hebben om hun zoon een keer bij Feyenoord te zien spelen. Het gaat er om dat de jongens er plezier in hebben en tegelijkertijd hun kunsten kunnen tonen aan Feyenoord.’ Dit is het eerste jaar dat kinderen vanaf 11 jaar (vanaf de D-pupillen) niet meer worden gescout op de talentendagen. ‘Het rendement van talenten in die leeftijdscategorie is voor de academie erg laag gebleken. Het laten deelnemen van D’tjes zou dan alleen goed zijn voor de p.r.. Dat wilden we niet.’ Je zou zeggen dat het scouten op jonge leeftijd (6, 7, 8 jaar oud) juist zeer moeilijk is. Stuivenberg weerspreekt dit: ‘het is juist makkelijker talent te herkennen, al moet je er natuurlijk wel een oog voor hebben. Een goede speler valt op deze leeftijd nog meer op, qua beleving of balgevoel bijvoorbeeld. Een echt talentje halen we er meestal zo uit.’ Toch zullen vele spelertjes teleurgesteld worden. Het merendeel van hen zal niet worden uitgenodigd om een vervolg aan deze dag te geven. ‘We gaan hierna de beste spelers selecteren en dan blijven er zo’n honderd over. Die mogen binnenkort terugkomen. Ook daaruit pikken we weer de besten. Uiteindelijk blijven er ongeveer vier of vijf spelers over die in de opleiding mogen komen. Dat lijkt weinig, maar verhoudingsgewijs valt dit wel mee. Je moet niet vergeten dat we deze jongens niet hadden gezien wanneer er geen talentendag was geweest.’ De talentendagen kunnen alleen plaatshebben dankzij de voortreffelijke inzet van vele vrijwilligers. Stuivenberg is hen zeer erkentelijk. ‘Overal zijn mensen in touw, bij de kleedkamers, in de kantine, noem maar op. En ook de jongens uit de opleiding doen mee. Ze reageren zeer enthousiast. Ook wij, de begeleiders en scouts, doen dit graag. Het is altijd mooi om kinderen zo bezield bezig te zien.’ De komende veertien dagen wordt bekend welke kinderen nogmaals hun kunsten mogen komen vertonen. Ze zullen middels een brief voor een tweede sessie worden uitgenodigd. Kinderen die geen brief ontvangen komen dus niet meer terug. Maar ook aan hen wordt gedacht. Naast de herinnering aan een mooie dag kregen ze al een mooie Feyenoord-kalender mee naar huis.
Feyenoord Business CLub
INLOG VOOR ONZE LEDEN
WILT U OOK LID WORDEN?
×