UITKOMSTEN ENQUÊTE STOELNUMMERING BEKEND

Bezoekers van Feyenoord die gebruik maken van ongenummerde zitplaatsen willen ook in de toekomst graag ongenummerd zitten. Supporters in genummerde vakken willen juist graag in een genummerd vak blijven zitten. Dat is de uitkomst van een enquête die Feyenoord onlangs heeft gehouden onder seizoen- en clubcardhouders van de Rotterdamse club. Feyenoord zal zich richting de gemeente hard maken voor de situatie zoals de supporters willen: ongenummerd blijft ongenummerd en genummerd blijft genummerd.

De gemeente Rotterdam heeft in juli 2003 samen met de ketenpartners (Feyenoord, de politie, Stadion Feyenoord en het Openbaar Ministerie) een convenant gesloten. Een van de speerpunten daarin is dat de politie-inzet in de stadions wordt teruggebracht. Daarbij is één van de voorwaarden van de gemeente en de politie om uiteindelijk tot een stadion met genummerde zitplaatsen te komen. Feyenoord wilde eerst de mening van haar supporters weten over dit onderwerp voordat hierover een definitief besluit werd genomen. De club heeft daarom in december 2002 een eerste enquête gehouden onder seizoenkaarthouders, maar de resultaten daarvan waren niet duidelijk genoeg. Daarop is besloten een tweede vragenlijst op te stellen waarvan dus nu de resultaten bekend zijn. Feyenoord heeft per vak gevraagd wat de wens van de supporters is. Twaalf procent van de aangeschrevenen heeft hierop gereageerd. De vraag was: bent u voor of tegen genummerde zitplaatsen in uw vak? De vakken behoren tot een sector (groen, oranje, geel, blauw). De resultaten van de enquête zijn hieronder per sector bij benadering weergegeven. ORANJE SECTOR (Maastribune) Houders van SCC met: Genummerde plaatsen: ongeveer 75% is voor. Ongenummerde plaatsen: ongeveer 11% is voor. GROENE SECTOR (Marathontribune) Houders van SCC met: Ongenummerde plaatsen: ongeveer 12% is voor. GELE SECTOR (Stadiontribune) Houders van SCC met: Ongenummerde plaatsen: ongeveer 10% is voor. BLAUWE SECTOR (Olympiatribune) Houders van SCC met: Genummerde plaatsen: ongeveer 86% is voor. Ongenummerde plaatsen: ongeveer 11% is voor.
Feyenoord Business CLub
INLOG VOOR ONZE LEDEN
WILT U OOK LID WORDEN?
×