ENQUETE FEYENOORD SMS-DIENSTEN

In opdracht van Feyenoord doen drie studenten een afstudeeronderzoek naar de verschillende Feyenoord SMS-diensten. Hiervoor zoeken zij vrijwilligers die per email een aantal vragen toegestuurd krijgen en na beantwoording hiervan uitgenodigd worden voor een groepsdiscussie in De Kuip. Ook mensen die geen gebruik (meer) maken van Feyenoord SMS-diensten zijn van harte uitgenodigd.

Onder alle respondenten worden 8 x 2 kaarten Feyenoord - Roda JC verloot (29 mei). Als u een email stuurt naar onderzoek.sms@feyenoord.nl krijgt u vervolgens een vragenlijst toegestuurd. Uw gegevens zullen anoniem behandeld worden en niet gepubliceerd. Het onderzoek is bedoeld om meer inzicht te krijgen in het gebruik van onze supporters van de verschillende SMS-diensten. Maar ook als u juist geen gebruik maakt van de verschillende Feyenoord SMS-diensten stellen wij het zeer op prijs als u uw medewerking wilt verlenen aan het onderzoek. Uit alle reacties worden een aantal groepen samengesteld die in de week van 12-16 mei 's avonds een uur worden uitgenodigd in De Kuip voor een groepsinterview. Op deze dagen worden door de studenten vragen gesteld waardoor we met uw antwoorden onze Feyenoord SMS-diensten kunnen aanpassen en verbeteren. Onder de samengestelde groepen worden vervolgens 8 x 2 kaarten voor de laatste competitiewedstijd van het seizoen (Feyenoord - Roda JC, 29 mei) verloot. Feyenoord dankt een ieder alvast voor zijn/haar medewerking.
Feyenoord Business CLub
INLOG VOOR ONZE LEDEN
WILT U OOK LID WORDEN?
×