REGELS DEFECT, VERLOREN, GESTOLEN CHIPCARD

Deze regels gelden voor het gebruik van uw chipcard bij uitwedstrijden. Hierbij is het belangrijk in ogenschouw te nemen dat de club waar Feyenoord op bezoek gaat (samen met de lokale autoriteiten) de eindbeslissing heeft over de voorwaarden waaronder onze supporters zullen worden toegelaten tot het stadion.

1. UW CHIPCARD GEEFT EEN FOUT BIJ LEZEN: CHIP BESCHADIGD: Als backup bevat uw chipcard ook een barcode. Bij een beschadiging van uw chip zal de toegangscontrole op basis van de barcode plaatsvinden. 1e DEFECT - U wordt op basis van de barcode toegang gegeven; - Uw chipcard wordt ingenomen en u wordt verzocht zich daags na de wedstrijd in verbinding te stellen bij Feyenoord Klantenservice (FKS) om een 'nieuwe kaart' aan te laten maken; - Feyenoord neemt de kosten voor het aanmaken van een nieuwe chipcard voor haar rekening; - U ontvangt een bewijs van de inname van uw chipcard en aan U wordt een afschrift van deze regels uitgereikt. 2e DEFECT - U wordt op basis van de barcode toegang gegeven; - U heeft zich al een keer eerder met een defecte chipcard gemeld en heeft inmiddels een nieuwe (werkende) chipcard ontvangen. Dit is gecontroleerd bij uitgifte van de 2e versie; - Uw chipcard wordt ingenomen en u wordt verzocht zich daags na de wedstrijd in verbinding te stellen bij FKS om een 'nieuwe kaart' aan te laten maken; - U ontvangt een bewijs van de inname van uw chipcard en aan U wordt een afschrift van deze regels uitgereikt en u tekent voor het ontvangst van deze regels; - Bij ontvangst van uw nieuwe chipcard, wordt u € 11,50 in rekening gebracht; 3e EN VOLGENDE DEFECTEN - Er wordt U GEEN toegang verleend; - U heeft zich reeds twee keer eerder met een defecte chipcard gemeld en heeft inmiddels twee keer een nieuwe (werkende) chipcard ontvangen. Dit is gecontroleerd bij uitgifte van de 2e versie; - Uw chipcard wordt ingenomen en u wordt verzocht zich daags na de wedstrijd in verbinding te stellen bij FKS om een 'nieuwe kaart' aan te laten maken; - U ontvangt een bewijs van de inname van uw chipcard en aan U wordt een afschrift van deze regels uitgereikt en u tekent voor het ontvangst van deze regels; - Bij ontvangst van uw nieuwe chipcard, wordt u € 11,50 in rekening gebracht; 2. UW CHIPCARD EN/OF VOUCHER (TOEGANGSBEWIJS) IS GESTOLEN - U dient de diefstal van uw voucher (toegangsbewijs) en/of chipcard minimaal twee werkdagen voor de wedstrijd te melden bij FKS. Alleen in dit geval zijn wij nog in staat een duplicaat voor u aan te maken. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van uw melding; - U dient een (kopie) Proces Verbaal van de diefstal of vermissing in te leveren bij FKS om een nieuwe kaart te kunnen laten aanmaken; - Er wordt een nieuwe chipcard voor u aangemaakt en uw oude kaart wordt geblokkeerd; - Bij ontvangst van uw nieuwe chipcard, wordt u € 11,50 in rekening gebracht; Meldt u zich op de wedstrijddag ZONDER voucher (toegangsbewijs) en/of chipcard, dan kunnen wij u de toegang tot het stadion welke wij bezoeken op geen enkele wijze garanderen. OVERDRAGEN VAN UW VOUCHER (TOEGANGSBEWIJS) AAN EEN ANDERE CARDHOUDER: Er wordt u GEEN toegang verleend als u bij de toegangscontrole niet beschikt over de voucher (toegangsbewijs), uw eigen chipcard én de chipcard van de persoon van wie u de voucher (toegangsbewijs) heeft overgenomen. Het is in dit geval namelijk voor Feyenoord onmogelijk om een serieuze toegangscontrole te laten plaatsvinden. Het kan namelijk zo zijn dat de persoon waarvan u de voucher (toegangsbewijs) heeft overgenomen zich als nog met zijn/haar chipcard meldt en een beroep doet op punt 3 van deze regels. ALGEMEEN: Elke vorm van fraude of een reëel vermoeden van fraude met uw voucher (toegangsbewijs) en/of chipcard zal direct leiden tot het innemen/blokkeren van uw diamond-, gold- of silvercard. Als u niet in het bezit bent van uw chipcard te samen met uw voucher (toegangsbewijs), dan kunnen wij u de toegang tot het stadion welke wij bezoeken op geen enkele wijze garanderen. VOORKOM TELEURSTELLINGEN EN WEEST U BIJZONDER ZORGVULDIG OP UW CHIPCARD EN VOUCHER (TOEGANGSBEWIJS)
Feyenoord Business CLub
INLOG VOOR ONZE LEDEN
WILT U OOK LID WORDEN?
×