VOORWAARDEN EN REGELS FEYENOORD DIAMOND-, GOLD- EN SILVERCARD 2002/2003

RECHT TOT HET BEZOEKEN VAN UITWEDSTRIJDEN Als houder van een Feyenoord diamond-, gold- of silvercard heeft u het recht tot het kopen van een toegangsbewijs voor uitwedstrijden van Feyenoord in de Holland Casino Eredivisie alsmede door Feyenoord geselecteerde wedstrijden in het buitenland. Omdat er meestal minder toegangsbewijzen beschikbaar zijn dan dat er diamond-, gold-, silvercards zijn uitgegeven, heeft u als houder van een gold- en silvercard niet de garantie op een toegangsbewijs. Een diamondcardhouder heeft altijd het eerste recht om een toegangsbewijs aan te schaffen.

Per kaart kunt u één toegangsbewijs kopen. De verkoop van toegangsbewijzen voor uitwedstrijden vindt plaats via de TicketBox-verkooppunten. In uitzonderingsgevallen kan Feyenoord ervoor kiezen de verkoop zelf ter hand te nemen, bijvoorbeeld in geval van zeer beperkte beschikbaarheid van toegangsbewijzen. VERVOER NAAR UITWEDSTRIJDEN Als Feyenoord combivervoer krijgt opgelegd, wordt ernaar gestreefd dit zo klantvriendelijk mogelijk in te vullen. Als houder van een Feyenoord diamond-, gold-, silvercard bent u verplicht zich te houden aan de voor de wedstrijd vastgestelde vervoersregeling. De diamondcardhouder kiest aan het begin het van seizoen voor een vaste opstapplaats voor alle wedstrijden waar een combivervoerregeling voor geldt. STRIKT PERSOONSGEBONDEN Het recht dat u als houder van een Feyenoord diamond-, gold-, silvercard heeft om uitwedstrijden te bezoeken is strikt persoonsgebonden. Een ander mag dus voor uitwedstrijden géén gebruik maken van uw card. De diamond-, gold- en silvercards bevatten onder andere een barcode, magneetstrip, chip en pasfoto om: - de geldigheid van de kaart te controleren; - het persoonsgebonden karakter van de kaart te waarborgen; - verkoop via Ticketbox mogelijk te maken; - toegang voor uitwedstrijden te activeren Bij uitwedstrijden zal er een dubbele toegangscontrole zijn: uw toegangsbewijs èn uw diamond-, gold-, silvercard zullen worden gecontroleerd door middel van zogenaamde kaartlezers alsmede op pasfoto. U dient dus naast uw toegangsbewijs ook altijd uw chipcard bij u te hebben. Voor verlies, verloren, vergeten en gestolen kaarten gelden speciale regels. Deze regels kunt u nalezen binnen het onderdeel ‘Klantensercice’ op www.feyenoord.nl of desgewenst bij Feyenoord Klantenservice schriftelijk het verzoek doen deze regels naar u te laten opsturen. OVERDRAAGBAARHEID VAN HET TOEGANGSBEWIJS Bij absolute verhindering of ziekte mogen goldcardhouders het toegangsbewijs doorgegeven aan een andere goldcardhouder. Als een wedstrijd ook in de verkoop is geweest voor silvercardhouders dan kunnen gold- en/of silvercardhouders hun toegangsbewijs ook overdragen aan een andere silvercardhouder. Per wedstrijd zal op internet (Klantenservice / uitwedstrijden) worden aangegeven of een wedstrijd ook in de verkoop is geweest voor silvercardhouders. De persoon aan wie de kaart is overgedragen dient naast zijn eigen gold-, silvercard (controle pasfoto), en het toegangsbewijs, OOK de gold- en silvercard waarmee het toegangsbewijs is gekocht dient mee genomen te worden (voor controle in de kaartlezer) !!! Voor diamondcardhouders is het toegangsbewijs niet overdraagbaar, ook niet aan een andere diamondcardhouder. (HALF)JAARLIJKSE EVALUATIE Gedurende de winterstop zullen de voorwaarden en regels worden geëvalueerd. Indien nodig kan Feyenoord besluiten tot aanpassing. Tevens zal aan de hand van het aantal bezochte uitwedstrijden het gold-, silvercard-bestand worden aangepast. De evaluatie van de wedstrijdbezoeken van de diamondcardhouder vindt aan het einde van elk seizoen plaats. FEYENOORD DIAMOND-, GOLD-, SILVERCARD IS TEVENS SEIZOENKAART De Feyenoord diamond-, gold-, silvercard is ook uw seizoenkaart voor thuiswedstijden. U heeft dus 1 kaart. De controle chip/pasfoto geldt alleen bij uitwedstrijden. Bij thuiswedstrijden mag de seizoenkaart worden doorgegeven aan een Feyenoord clubkaarthouder. Wel blijft u verantwoordelijk voor uw kaart en daarmee het gedrag van de persoon aan wie u de kaart heeft uitgeleend. Indien uw seizoenkaart door maatregelen of sancties door Feyenoord wordt ingetrokken is ook uw diamond-, gold-, silvercard geblokkeerd. Omgekeerd zal, indien uw diamond-, gold-, silvercard door maatregelen of sancties van Feyenoord wordt geblokkeerd, eveneens uw seizoenkaart worden ingetrokken. BESCHADIGDE KAART Voor de toegangscontrole is het noodzakelijk dat de chip van uw card goed werkt. Bij een leesfout (defect in de chip) wordt éénmalig toegang gegeven en dient u bij Feyenoord Klantenservice een ‘nieuwe kaart’ aan te laten maken, dit om leesfouten en daarmee vertraging bij de toegangscontrole in de toekomst te voorkomen. Bij een leesfout worden de gegevens op uw card handmatig gecontroleerd met de lijst van verkochte kaarten. Komt uw card niet voor op deze lijst, dan wordt als vanzelfsprekend geen toegang verleend.
Feyenoord Business CLub
INLOG VOOR ONZE LEDEN
WILT U OOK LID WORDEN?
×