UEFA CONTRA EBI SMOLAREK

Bij Ebi Smolarek is bij een UEFA-dopingcontrole een licht verhoogde concentratie cannabinol (20.3 ng/ml) in zijn urine aangetroffen, terwijl 15.0 ng/ml is toegestaan. Het gaat hier om 20.3 nanogram per mililiter, dat wil zeggen 0,023 gram per mililiter; ‘Een ongelooflijk kleine hoeveelheid’’, aldus Feyenoord-manager Jan D. Swart. ‘Cannabinol is een afbraakprodukt van cannabis, dat voorkomt in hasjiesj en hennep.

Ebi Smolarek is inmiddels een verweerprocedure gestart, omdat de gevonden stof ook kan voorkomen in bepaalde voedingsmiddelen en/of chocoladerepen die in reformwinkels verkrijgbaar zijn en die hij inderdaad gebruikt’. De door Ebi Smolarek in de arm genomen advocaat mr. E. Vrijman zal zich bij dit verweer beroepen op tal van wetenschappelijke publicaties uit gerenommeerde wetenschappelijke bladen waaruit blijkt dat consumptie van slechts geringe hoeveelheden van voedingsmiddelen en/of chocoladerepen die hennepzaad of hennepzaadolie bevatten al snel aanleiding kan geven tot een positieve uitslag bij een dopingcontrole. ‘Smolarek gebruikt inderdaad dergelijke producten’, aldus manager Jan D. Swart. ‘Sterker nog: hij eet ze vaak’. Een andere mogelijkheid die de verhoogde concentratie veroorzaakt kan hebben is het meeroken. ‘Ook over passief roken van hasj of marihuana in relatie tot een verhoogde concentratie bestaat wetenschappelijk bewijs, zelfs voor wat betreft de waarde die bij Ebi zou zijn gevonden’, aldus Swart. ‘Dat is ook de reden dat bij de UEFA de norm 15 ng/ml wordt gehanteerd. De UEFA houdt automatisch rekening mee met de aanwezigheid van deze stof in ieders lichaam. Vandaar dat er een toegestane waarde is. Omtrent de juistheid van deze toegestane waarde bestaat wetenschappelijk echter verschil van mening. Er zijn wetenschappers die op grond van recent onderzoek een hogere toegestane waarde bepleiten’. Zelf roken is bij Smolarek uitgesloten. ‘Uiteraard hebben we hem daar naar gevraagd in de talloze gesprekken, die we de laatste drie weken – want zo lang weten we dit al - met elkaar hebben gehad. Het mag duidelijk zijn dat je daarna exact weet of hij wel of niet zelf heeft gerookt, al was ‘t maar één keer voor de fun door middel van een paar haaltjes. Want als cannabis wordt genoemd is de eerste gedachte: hij heeft een joint gerookt. Maar die jongen zit naast een sigarettenroker al voortdurend te wapperen met z’n handen, die vindt dat heel erg smerig. Wat dat betreft steek ik mijn hand voor hem in het vuur’. Bij de KNVB komt cannabis niet voor op de lijst verboden middelen. ‘In Nederland is deze stof namelijk op de hoek van de straat te koop’, aldus Swart. ‘Het vervelende voor Smolarek is alleen dat uitgerekend hij nu het signaal aan alle profvoetballers moet afgeven, dat enkele reformprodukten en zelfs meeroken gevaarlijk zijn’. De dopingcontrole had plaats na afloop van de UEFA-cupwedstrijd Feyenoord-PSV op woensdag 21 maart. Swart sluit – naast de meest voor de hand liggende mogelijkheid van het eten van de eerder genoemde voedingsmiddelen en/of chocoladerepen of in tweede instantie het ‘meeroken’ - zelfs niet dat Smolarek in de discotheek het slachtoffer is geworden van iemand die hem de stof op een andere wijze heeft toegediend. ‘Ik vrees dat op persoonlijke titel, omdat cannabis in de vorm van poeder, pil of olie overal verkrijgbaar schijnt te zijn. Dus er zal maar een idioot in een stampvolle discotheek iets in zijn glas hebben gedaan. In de tegenwoordige maatschappij is dat de schrik van iedere ouder’. Met het indienen van een verweer wil Ebi Smolarek vooral eerherstel. ‘We kunnen op dit moment niet overzien of de UEFA tot een straf zal besluiten. Als deze volgens onze inschatting laag zou uitvallen, omdat de verhoogde concentratie minimaal is, dan nog zit hij met het gevoel dat men hem schuldig acht. Dat stempel wil hij niet’’, aldus Jan D. Swart. ‘Zelfs als de UEFA hem slechts een waarschuwing zou geven, dan wil hij nog vastgesteld hebben dat hij niet gerookt heeft. De hele zaak heeft hem daarvoor te zwaar en emotioneel geraakt. Men moet ook niet vergeten, die jongen is een op en top sportman. Hij woont nog bij zijn ouders thuis. Hij heeft een vader, die hem goed in de gaten houdt. Bovendien is Ebi een slim ventje. Maar is hij 21 jaar en je kan hem ook niet aan ketting leggen’.
Feyenoord Business CLub
INLOG VOOR ONZE LEDEN
WILT U OOK LID WORDEN?
×