BESTUUR FEYENOORD WORDT UITGEBREID

Het Stichtingsbestuur van Feyenoord zal binnenkort worden uitgebreid met Ir. Paul Smits (55), lid van de Raad van Bestuur van KPN, en mr. Willem Scholten (56), algemeen directeur van het Gemeentelijk Havenbedrijf. Voorzitter Jorien van den Herik heeft de twee topmensen uit het bedrijfsleven reeds in mei van dit jaar voor deze functies gepolst. De komst van Smits en Scholten is een eerste opstap naar een bestuurlijke vernieuwing.

De bedoeling is binnen enkele jaren van Feyenoord een N.V. te maken. De toekomstige wijziging houdt in dat het huidige bestuurslid technische zaken - Rob Baan - benoemd zal worden tot technisch directeur. Binnen de nieuwe structuur zal Baan de enige directeur zijn. Alle andere niet technische zaken bij Feyenoord blijven onder verantwoordelijkheid van het bestaande team managers. Willem Scholten en Paul Smits zijn geen onbekenden bij Feyenoord. Smits is al jaren commissaris van de N.V. Stadion, terwijl Scholten twee jaar geleden door Feyenoord gevraagd werd om te onderzoeken of de Stichting Feyenoord en de N.V. Stadion ŽŽn bedrijf zou kunnen worden. Smits en Scholten zijn beiden Rotterdammers en reeds hun leven lang supporters van Feyenoord. Hun bedrijven hebben sinds de renovatie van het stadion in 1994 een unit. De komst van Scholten en Smits betekent het einde van het presidentiële model bij Feyenoord. Jorien van den Herik vindt de tijd daarvoor nu rijp. 'De begroting van Feyenoord is de laatste jaren zo enorm gestegen, dat ik het niet langer verantwoord vind om alle financiële besluiten alleen te blijven nemen. Scholten, Smits en ik hebben de afgelopen maanden de tijd genomen om aan elkaar te snuffelen. Wat willen we nu, in de actuele situatie? En wat willen we in de toekomst? Dat heeft geresulteerd in een opzet waarbij we de komende periode in het Stichtingsbestuur plaats nemen en daarna in alle rust gaan werken aan een NV-structuur', aldus Van den Herik, die vanaf 1991 in het bestuur samenwerkte met de vorig jaar overleden Dr. George de Jong en sinds 1998 met Rob Baan. De juridische adviseurs van Feyenoord zullen de komende tijd een stappenplan maken. 'De bedoeling van ons drieën is dat we te zijner tijd zitting zullen nemen in de Raad van Commissarissen van de nieuwe N.V. Bij leven en welzijn zal ik, in die vorm, nog tijdelijk gedelegeerd president-commissaris zijn om de zaken op de werkvloer dagelijks te kunnen blijven aansturen. Ik zeg met nadruk tijdelijk, omdat we op termijn naar een directie van drie man willen. Maar dan zijn we dus een aantal jaren verder. Nu is de noodzaak daartoe niet aanwezig, omdat het team managers op elkaar is ingespeeld en ik nog voldoende tijd heb om leiding te geven'.
Feyenoord Business CLub
INLOG VOOR ONZE LEDEN
WILT U OOK LID WORDEN?
×