RICHTLIJN TERMIJN STADIONVERBOD KNVB

Onderstaand de richtlijnen voor een stadionverbod volgens de KNVB

DELICTSOMSCHRIJVING 3 MAANDEN Wet ID : 3 maanden Opgeven van een valse naam : 3 maanden 6 MAANDEN Overtreding APV : 6 maanden Voorhanden hebben en/of afsteken van vuurwerk : 6 maanden Poging tot binnendringenvan het stadion : 6 maanden Poging tot brandstichting met geringe gevaarzetting : 6 maanden Niet voldoen aan een bevel of vordering van personen die belast zijn met de kaartcontrole en/of het handhaven van de orde, waaronder Politie en Stewards : 6 maanden Valsheid in geschrift : 6 maanden Belediging : 6 maanden Diefstal of verduistering in of rond het stadion : 6 maanden Vernieling of beschadiging : 6 maanden Baldadigheid : 6 maanden Openbare dronkenschap in of rond het stadion : 6 maanden Overtreding van de Opiumwet : 6 maanden 9 MAANDEN Belediging van een ambtenaar in functie : 9 maanden Verkopen van toegangskaarten i.s.m. standaardvoorwaarden : 9 maanden Bezit of verkoop van illegale kaarten : 9 maanden 12 MAANDEN Opruiing : 12 maanden Verspreiding discriminatoire uitlatingen : 12 maanden Huisvredebreuk/lokaalvredebreuk : 12 maanden Brandstichting met geringe gevaarzetting : 12 maanden Wederspannigheid : 12 maanden Bedreiging : 12 maanden Mishandeling : 12 maanden Overtreding van de Wet Wapens en Munitie : 12 maanden Gooien van voorwerpen : 12 maanden Openlijke geweldpleging met geringe gevaarzetting en/of geringe letsel en/of geringe schade : 12 maanden Schaden van het aanzien en/of het belang van het voetbal : 12 maanden 24 MAANDEN Poging tot brandstichting met ernstige gevaarzetting : 24 maanden Poging mishandeling met zwaar lichamelijk letsel ten gevolgec.q. Zware mishandeling : 24 maanden Betreden van het speelveld (erfvredebreuk) : 24 maanden Binnendringen van het stadion met geweld : 24 maanden Bedreiging van personen die belast zijn met de kaartcontrole en/of het handhaven van de orde, waaronder Politie en Stewards : 24 maanden Openlijke geweldpleging met ernstige gevaarzetting en/of ernstig letsel en/of ernstige schade : 24 maanden Vernieling met ernstige gevolgen : 24 maanden Afsteken van een vuurwerkbom : 24 maanden 36 MAANDEN Mishandeling met zwaar lichamelijk letsel ten gevolgec.q. Zware mishandeling : 36 maanden Betreden speelveld middels geweld : 36 maanden Brandstichting met ernstige gevaarzetting : 36 maanden Poging doodslag : 36 maanden Deelneming aan een aanval of een vechterij : 36 maanden 48 MAANDEN Mishandeling met de dood ten gevolge : 48 maanden Doodslag : 48 maanden Deelneming aan aanval of vechterij met de dood ten gevolge : 48 maanden BOETES Indien een stadionverbod van tenminste 6 maanden wordt opgelegd, zal tevens (overeenkomstig het bepaalde in artikel 10.4 van de standaardvoorwaarden van de KNVB) een boete worden opgelegd van € 450,-. Indien sprake is van overtreding van een opgelegd stadionverbod wordt voor de eerste overtreding een boete opgelegd van € 900,-, voor de tweede overtreding een boete van € 1500,- en voor de derde en elke navolgende overtreding een geldboete van € 2000,-.

Yes, I agree Feyenoord.nl uses cookies to function properly, for analytical purposes and to provide you with relevant ads.
For more information see our cookie policy. If you continue to use our website, you agree to using cookies.

Feyenoord Business CLub
INLOG VOOR ONZE LEDEN
WILT U OOK LID WORDEN?
×