RICHTLIJN TERMIJN STADIONVERBOD KNVB

Onderstaand de richtlijnen voor een stadionverbod volgens de KNVB

DELICTSOMSCHRIJVING 3 MAANDEN Wet ID : 3 maanden Opgeven van een valse naam : 3 maanden 6 MAANDEN Overtreding APV : 6 maanden Voorhanden hebben en/of afsteken van vuurwerk : 6 maanden Poging tot binnendringenvan het stadion : 6 maanden Poging tot brandstichting met geringe gevaarzetting : 6 maanden Niet voldoen aan een bevel of vordering van personen die belast zijn met de kaartcontrole en/of het handhaven van de orde, waaronder Politie en Stewards : 6 maanden Valsheid in geschrift : 6 maanden Belediging : 6 maanden Diefstal of verduistering in of rond het stadion : 6 maanden Vernieling of beschadiging : 6 maanden Baldadigheid : 6 maanden Openbare dronkenschap in of rond het stadion : 6 maanden Overtreding van de Opiumwet : 6 maanden 9 MAANDEN Belediging van een ambtenaar in functie : 9 maanden Verkopen van toegangskaarten i.s.m. standaardvoorwaarden : 9 maanden Bezit of verkoop van illegale kaarten : 9 maanden 12 MAANDEN Opruiing : 12 maanden Verspreiding discriminatoire uitlatingen : 12 maanden Huisvredebreuk/lokaalvredebreuk : 12 maanden Brandstichting met geringe gevaarzetting : 12 maanden Wederspannigheid : 12 maanden Bedreiging : 12 maanden Mishandeling : 12 maanden Overtreding van de Wet Wapens en Munitie : 12 maanden Gooien van voorwerpen : 12 maanden Openlijke geweldpleging met geringe gevaarzetting en/of geringe letsel en/of geringe schade : 12 maanden Schaden van het aanzien en/of het belang van het voetbal : 12 maanden 24 MAANDEN Poging tot brandstichting met ernstige gevaarzetting : 24 maanden Poging mishandeling met zwaar lichamelijk letsel ten gevolgec.q. Zware mishandeling : 24 maanden Betreden van het speelveld (erfvredebreuk) : 24 maanden Binnendringen van het stadion met geweld : 24 maanden Bedreiging van personen die belast zijn met de kaartcontrole en/of het handhaven van de orde, waaronder Politie en Stewards : 24 maanden Openlijke geweldpleging met ernstige gevaarzetting en/of ernstig letsel en/of ernstige schade : 24 maanden Vernieling met ernstige gevolgen : 24 maanden Afsteken van een vuurwerkbom : 24 maanden 36 MAANDEN Mishandeling met zwaar lichamelijk letsel ten gevolgec.q. Zware mishandeling : 36 maanden Betreden speelveld middels geweld : 36 maanden Brandstichting met ernstige gevaarzetting : 36 maanden Poging doodslag : 36 maanden Deelneming aan een aanval of een vechterij : 36 maanden 48 MAANDEN Mishandeling met de dood ten gevolge : 48 maanden Doodslag : 48 maanden Deelneming aan aanval of vechterij met de dood ten gevolge : 48 maanden BOETES Indien een stadionverbod van tenminste 6 maanden wordt opgelegd, zal tevens (overeenkomstig het bepaalde in artikel 10.4 van de standaardvoorwaarden van de KNVB) een boete worden opgelegd van € 450,-. Indien sprake is van overtreding van een opgelegd stadionverbod wordt voor de eerste overtreding een boete opgelegd van € 900,-, voor de tweede overtreding een boete van € 1500,- en voor de derde en elke navolgende overtreding een geldboete van € 2000,-.
Feyenoord Business CLub
INLOG VOOR ONZE LEDEN
WILT U OOK LID WORDEN?
×