Image without alt

disclaimer

Feyenoord.nl is de officiële website van Feyenoord Rotterdam N.V. (“Feyenoord”). De informatie die op Feyenoord.nl wordt verstrekt, is bedoeld voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot het auteursrecht, op en verband houdende met de informatie op Feyenoord.nl, komen toe aan Feyenoord. Het is niet toegestaan afbeeldingen, berichten en/of andere informatie van de website over te nemen, te (her)publiceren, openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te distribueren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Feyenoord. Feyenoord is een geregistreerd merk van Feyenoord Rotterdam N.V.

Feyenoord spant zich in om juiste en volledige informatie op haar website te plaatsen, maar kan op dat punt geen garanties geven. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend. Feyenoord is niet aansprakelijk voor schade die (op welke wijze dan ook) ontstaat door of naar aanleiding van het gebruik of onvolledigheid van de informatie op Feyenoord.nl.

Bij de samenstelling van Feyenoord.nl is onder meer gebruik gemaakt van eerder verschenen materiaal over Feyenoord Rotterdam. Uitgaven als Feyenoord Compleet (Waanders Uitgeverij te Zwolle), Feyenoord Jaarboeken (Feyenoord Rotterdam) en Feyenoord Presentatiegidsen (Feyenoord Rotterdam) hebben als basis gediend voor een gedeelte van het materiaal op Feyenoord.nl. Graag verwijzen wij je voor een compleet overzicht van de bronnen naar de bovenstaande uitgaven. Heb je vragen of opmerkingen over de inhoud van Feyenoord.nl, dan kun je contact opnemen met de afdeling Service & Tickets via www.feyenoord.nl/service. Speciale dank gaat uit naar Henk van der Stoep (archivaris Sportclub Feyenoord) voor zijn speurwerk in het rijke verleden van Feyenoord Rotterdam.

Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in Nederland. De door Feyenoord verzamelde gebruikersgegevens worden volgens de door Feyenoord gepubliceerde Privacyverklaring gebruikt.

Hoofdpartner

Strategische partners

 • Castore
 • TOTO
 • QTerminals
 • Prijsvrij
 • Heineken
 • EuroParcs
 • D&R Group
 • Verloning[language]
 • LyondellBasell
 • BMW Breeman
 • VriendenLoterij
 • Univé
 • AD
 • RET
 • Knaken

Eredivisiepartner

 • ESPN