Image without alt
Feyenoord 1

Feyenoord blijft in huidige Kuip

Feyenoord acht het onverantwoord over te gaan tot de bouw van een nieuw stadion aan de Maas. Ook een grootscheepse verbouwing van het huidige Stadion Feijenoord komt er niet. Voor alle plannen hieromtrent geldt dat ze in het huidige tijdsgewricht, met onder meer enorme onzekerheden op de financiële en goederenmarkten, onhaalbaar zijn.

‘In het Stadiondossier is door de BVO steeds gezegd dat de club graag een nieuw stadion zou willen als de club er financieel op vooruit gaat, het gebouwd kan worden voor een vaste prijs en passende financiering rond is. Maar de club kan geen onverantwoorde risico’s nemen in dit dossier. Zo staat de huidige clubleiding er uiteraard ook in. Met dat als uitgangspunt is dit het enige besluit dat we kunnen nemen,’ verklaarde Feyenoords algemeen directeur Dennis te Kloese vanmiddag tijdens een persconferentie in De Kuip.

De Raad van Commissarissen en de directie van Feyenoord stelden vast dat een verbouwing van Stadion Feijenoord of de bouw van een nieuw stadion onhaalbaar is, nadat zij eerder deze week het rapport van de zogenoemde ‘Alternatievenvergelijking’ hadden ontvangen. De afgelopen 4,5 maanden werden, op verzoek van de club, twee zogenoemde ‘verbouwingsvarianten’ van het huidige stadion en nieuwbouw aan de Maas door experts met elkaar vergeleken en beoordeeld op hun haalbaarheid. De conclusie van het rapport is dat nieuwbouw weliswaar beter zou zijn dan een van de voorliggende verbouwopties, maar daarbij wordt opgemerkt dat ook nieuwbouw in elk geval de komende tijd niet haalbaar is.

Zo wordt in het rapport gesteld dat ‘gelet op de dynamiek op de grondstoffen-, energie- en kapitaalmarkt, het niet verstandig is de nieuwbouwvariant – of enige andere variant – nu naar de markt te brengen…’ Feyenoord wordt geadviseerd dat ‘indien u voor de nieuwbouw kiest pas op het moment dat de turbulentie wegebt’ vervolgstappen te ondernemen aangaande de afronding van de financiering en het vinden van een bouwer. Wel zouden – zonder dat duidelijk is of en zo ja wanneer deze verbeterde situatie zich voor doet – de voorbereidingen voor een nieuwbouwvariant in die periode andermaal moeten doorgaan, inclusief onderzoeken naar besparingen en verbeteringen. Gelet op de grote onzekerheden acht de club dit niet opportuun.

‘Gezien de lange geschiedenis, de hoeveelheid geld, tijd en energie die er door talloze mensen van vele organisaties al in meerdere stadionplannen is gestoken is het extreem jammer te moeten constateren dat het allemaal toch niet uit kan,’ stelt Te Kloese. ‘Ik heb grote waardering voor iedereen die de afgelopen jaren met de beste bedoelingen aan een of meerdere plannen heeft gewerkt, maar wat niet gaat, dat gaat niet.’

‘De club, de achterban en de vele andere stakeholders zijn gebaat bij de duidelijkheid die we nu geven,’ weet Te Kloese. ‘Ik heb de afgelopen maanden gezien dat het stadiondossier op vele plaatsen en zeker ook intern onnoemlijk veel tijd en energie kost, terwijl het echte geloof er in bij velen al enige tijd was verdwenen. We kunnen nu niet overzien wat er de komende jaren gebeurt. Nieuwbouw of verbouw; we weten niet wat de verre toekomst brengt, maar voor nu is er helderheid: we blijven nog geruime tijd in de huidige Kuip.’

‘De focus binnen Feyenoord kan en moet nu volledig terug op het voetbal. Dat proces is reeds ingezet en we mogen na afgelopen donderdag toch wel zeggen dat de eerste tekenen er zijn, dat we daarmee succesvol kunnen zijn. Als we dit structureel echt goed doen, kunnen we nog grotere financiële stappen maken dan hetgeen een succesvolle exploitatie van een volledig nieuw of vernieuwbouwd stadion ons extra zou hebben opgeleverd,’ weet Te Kloese.

Nu duidelijk is dat Feyenoord nog een lange reeks van jaren in de huidige Kuip blijft voetballen gaat Feyenoord met Stadion Feijenoord om de tafel over hoe we dat zo optimaal mogelijk kunnen organiseren. Daar hoort in elk geval bij het wegwerken van achterstallig onderhoud. Te Kloese: ‘In de verwachting, of in elk geval hoop, dat Feyenoord ergens de komende jaren naar een nieuw stadion zou gaan, is het begrijpelijk dat een aantal zaken niet is aangepakt. Echter, nu er helderheid is, moeten er in De Kuip op korte termijn zaken worden opgepakt. We zijn al enige tijd bezig met het ontwikkelen van plannen en ideeën over hoe we de situatie kunnen optimaliseren. Daarover willen we snel met de stadiondirectie in gesprek.’

Bekijk de volgende documenten nu online:

Oplegnotitie Roel Vollebregt
Feyenoord Stadionplannen: rapportage
Alternatievenvergelijking Stadion Feyenoord

Hoofdpartner

Strategische partners

 • Castore
 • TOTO
 • QTerminals
 • Prijsvrij
 • Heineken
 • EuroParcs
 • D&R Group
 • Verloning[language]
 • LyondellBasell
 • BMW Breeman
 • VriendenLoterij
 • Univé
 • AD
 • RET
 • Knaken

Eredivisiepartner

 • ESPN