Image without alt
Feyenoord 1

Feyenoord schrijft rode cijfers na zeer uitzonderlijk jaar

Feyenoords resultaat over het boekjaar 2020-2021 is uitgekomen op 17 miljoen euro negatief. Dit blijkt uit het vandaag door de club gepubliceerde jaarverslag. Genoemd resultaat is veroorzaakt door een operationeel verlies van 4 miljoen euro en een transferresultaat van 13 miljoen euro negatief. Door het verlies is het eigen vermogen van Feyenoord geslonken naar circa 1,5 miljoen euro.

Feyenoord heeft bij het indienen van de jaarcijfers 2020-2021 en de prognose 2021-2022 een score behaald van 16 punten in het FRS model (Financieel Rating Systeem) van de KNVB. Hiermee voldoet Feyenoord aan de vereisten die worden gesteld aan een financieel gezonde club.

Transferresultaat
Net als voorgaande jaren worden de cijfers bij Feyenoord sterk beïnvloed door een negatief transferresultaat. De club realiseert zich dat met name op dit terrein de komende jaren progressie dient te worden geboekt.

Derhalve is na een sportief teleurstellend verlopen seizoen afgelopen zomer zwaar ingezet op het openbreken en verlengen van contracten van jeugdige, veelal zelf opgeleide spelers. Dit met het doel deze, onder leiding van een nieuwe staf, verder te ontwikkelen en na enkele jaren in Feyenoord 1 uiteindelijk voor een goede prijs door te verkopen aan buitenlandse clubs.

Daarnaast is nadrukkelijk geïnvesteerd in de scouting en het verbeteren van de organisatie van en de samenwerking tussen Feyenoord Academy en 1908. Deze investeringen in tijd, geld en mensen moeten de komende jaren nadrukkelijk hun vruchten gaan afwerpen op de transfermarkt.

Steven Berghuis, Wouter Burger en Ridgeciano Haps werden overigens na balansdatum verkocht en deze transfers zijn dus niet opgenomen in de cijfers over het boekjaar 2020-2021.

Gevolgen pandemie
Dat Feyenoord over het afgelopen seizoen voor het eerst sinds vele jaren een operationeel verlies moest noteren is voor een aanzienlijk deel (2 miljoen) toe te schrijven aan de coronapandemie. Dankzij steun van de rijksoverheid, kostenbesparingen (inclusief een loonoffer van al het personeel) en het afzien van restitutie door supporters en zakelijke relaties kon het ongekende omzetverlies door de coronacrisis van 26 miljoen euro grotendeels worden gecompenseerd. Alledrie de posten leverden individueel circa 8 miljoen op, zodat het uiteindelijke coronaverlies 2 miljoen bedraagt.

Het resterende deel van het operationeel verlies is te verklaren door lagere Europese mediabaten en eerdergenoemde extra investeringen in de ontwikkeling en aanpassingen van de organisatie van met name de voetbaltak van Feyenoord.

Dankwoord
‘Dit zijn geen cijfers die je graag presenteert, maar ze zijn de onvermijdelijke weerslag van een zwaar jaar onder zeer uitzonderlijke omstandigheden’, stelt financieel directeur Pieter Smorenburg. ‘Nogmaals willen we iedereen en alles danken voor de steun die we bij Feyenoord hebben mogen ervaren gedurende dit in vele opzichten uitdagende seizoen.’

Klik hier voor het volledige jaarverslag.

Klik hier voor een video met toelichting van financieel directeur Pieter Smorenburg.

Hoofdpartner

Strategische partners

 • Castore
 • TOTO
 • QTerminals
 • Prijsvrij
 • Heineken
 • EuroParcs
 • D&R Group
 • Verloning[language]
 • LyondellBasell
 • BMW Breeman
 • VriendenLoterij
 • Univé
 • AD
 • RET
 • Knaken

Eredivisiepartner

 • ESPN