Image without alt
Feyenoord 1

Fitter met Feyenoord opnieuw effectief: deelnemers sporten vaker en leven gezonder na deelname

Uit onderzoek van het Impact Centre Erasmus blijkt dat deelnemers van Fitter met Feyenoord na deelname vaker sporten, gezonder leven en hier ook meer kennis van bezitten. Bijna vijftig deelnemers deden twaalf weken lang mee aan het programma en de resultaten bleken bemoedigend.

Hoewel vorig seizoen ook onderzoek is gedaan naar Fitter met Feyenoord is gekozen om nog een meting te verrichten. Op die manier wordt uitgesloten dat de positieve resultaten van destijds een toevalstreffer waren. De groep deelnemers van Fitter met Feyenoord bestond uit zowel patiënten als medewerkers van het Maasstad Ziekenhuis. Zij volgden een traject van twaalf weken waar onder andere workshops, voorlichtingen, trainingen en Coopertesten op het programma stonden.

In samenwerking met het Impact Centre Erasmus is gekeken naar het effect van het programma op meerdere factoren: willen deelnemers een gezonde leefstijl volgen? Zien ze het belang ervan in? En hebben ze ook kennis over wat een gezonde leefstijl inhoudt? Daarnaast is gekeken of deelnemers ook meer willen gaan sporten, het belang hiervan inzien en of ze ook meer kennis hierover bezitten.

Resultaten
Nadat de deelnemers zowel aan het begin als het eind van Fitter met Feyenoord een speciaal ontwikkelde vragenlijst invulden, bleken de resultaten positief en hoopgevend. Ze hadden significant meer kennis van een gezonde leefstijl, aten meer groenten en fruit en vermeden daarnaast vaker calorierijk voedsel als chips, frisdrank of vetrijk vlees. Ook hechten deelnemers na deelname meer belang aan het sporten en sporten ook daadwerkelijk vaker. Dat laatste doen ze vaker omdat ze het zelf willen (intrinsieke motivatie) en minder vaak vanuit het idee dat het moet (extrinsieke motivatie).

En dat Fitter met Feyenoord klaar is, betekent niet dat het sporten nu op een laag pitje belandt: 97% van de deelnemers geeft aan ook na Fitter met Feyenoord structureel te willen blijven sporten!

Hoofdpartner

Strategische partners

 • Castore
 • TOTO
 • QTerminals
 • Prijsvrij
 • Heineken
 • EuroParcs
 • D&R Group
 • Verloning[language]
 • LyondellBasell
 • BMW Breeman
 • VriendenLoterij
 • Univé
 • AD
 • RET
 • Knaken

Eredivisiepartner

 • ESPN